مستند قمش مومنون سربطاق چوقابفون دزفول

قمش مونان گنجینه ای کشف شده در زیر زمین است که مربوط به زمان قدیم دزفول میباشد و مردم با حفر این قنات ها ، آب رودخانه را از طریق سربطاق های مختلف که نزدیک خانه هایشان بوده بهره میبردند.
متاسفانه در زمان جنگ دزفول موشک باران میشود و دهانه ی همه ی این سربطاق ها بر اثر ریزش خانه ها مسدود و مخفی میشود. و سرانجام در سال 94 بازگشایی میشود/
تهیه و پخش از تلویزیون شهروند دزفول
در همه ی شبکه های اجتماعی با شناسه ی @dezcitizen مارا دنبال کنید.
آپارات: aparat.com/dezcitizen