گزارش3 الکامپ خوزستان – غرفه اسنپ

گزارش شماره سه: غرفه اسنپ
هدف از تهیه ی این گزارش، معرفی و تبادل اطلاعات نمایشگاه بصورت مجازی برای شهروندان دزفول می باشد.
تهیه و پخش از تلویزیون شهروند دزفول