گزارش نمایشگاه الکامپ خوزستان

گزارش شماره یک: معرفی کلی نمایشگاه
هدف از تهیه ی این گزارش، معرفی و تبادل اطلاعات نمایشگاه بصورت مجازی برای شهروندان دزفول می باشد.
تهیه و پخش از تلویزیون شهروند دزفول

دانلود نسخه بی کیفیت حجم پایین

دانلود نسخه با کیفیت