مستند خانه ی سنتی در دزفول

این بار تلویزیون شهروند دزفول یک خانه ی نوساخته از دزفول را به شما نشان می دهد که شاید مثل آن را در عصر مدرن امروزی ندیده باشید.
در همه ی شبکه های اجتماعی با شناسه ی dezcitizen@ ما را دنبال کنید.

دانلود کیفیت پایین با حجم کم

دانلود کیفیت بالا